Logo Klima Pomorze

Dzień dobry! 

Zależy nam na Waszej prywatności i bezpieczeństwie korzystania z naszej strony internetowej. Dlatego właśnie chcielibyśmy przedstawić Wam naszą politykę prywatności, dzięki której będziecie mieli pewność, że Wasze dane i informacje są u nas bezpieczne.

W naszej firmie dbamy o ochronę prywatności użytkowników, dlatego stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń i zgodne z prawem metody przetwarzania danych. Zgromadzone przez nas informacje wykorzystujemy w celach związanych tylko i wyłącznie z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony i mediów społecznościowych, funkcjonowaniem oraz udoskonalaniem naszej strony oraz zapewnieniem najlepszej jakości obsługi. Mamy na myśli takie cele jak obsługa social media, wymiana wiadomości, analiza, statystyka, marketing itp.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie poniżej.
Mamy nadzieję, że nasza polityka prywatności pozwoli na ochronę Waszych danych wynikających z korzystania z naszej strony internetowej oraz na wzmocnienie Waszego poczucia bezpieczeństwa w internecie.

Polityka prywatności i polityka cookis

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest firma Klima Pomorze Dominik Sykuła z siedzibą pod adresem ul. Wenedy 18f/18, 80-419 Gdańsk, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej 5842805853, reprezentowana przez Dominika Sykuła, e-mail: kontakt@klimapomorze.com.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://klimapomorze.com.

W zakresie naszych profili w mediach społecznościowych, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jesteśmy współadministratorem danych razem z dostawcą serwisów społecznościowych, w których posiadam profile. Znajdziecie nas na:
• Facebook,
• Instagram.
Jeśli chcecie poznać szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziecie je w ich Polityce prywatności.

2. Jak możesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Zdecydowaliśmy się nie wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych w ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, ponieważ nie jest to wymagane w naszej sytuacji.

Jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością, możecie się z nami skontaktować przez adres e-mail: kontakt@klimapomorze.com

Jeśli chodzi o politykę prywatności w mediach społecznościowych możecie dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych na którym posiadamy nasze profile (Instagram, Facebook).

3. Skąd i jakie informacje na Wasz temat posiadamy?

Zazwyczaj informację o Was dostajemy bezpośrednio od Was. Na przykład, gdy piszecie do nas zapytania mailowe lub korzystacie z funkcji na naszej stronie lub w innych miejscach w sieci (jak np. media społecznościowe).
Poza tym, niektóre informacje o Was mogą być automatycznie zbierane przez narzędzia, których używamy. Więcej szczegółów na temat tych narzędzi znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Pośród danych znajdują się informacje takie jak:
• imię,
• adres e‑mail,
• adres IP,
• informacje zawarte w korespondencji,
• Informacje Anonimowe.

Zakres w jakim przetwarzamy dane osobowe został opisany w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się poniżej, w punkcie 5 Polityki prywatności.

4. Czym są „Informacje Anonimowe”?

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z niej. W szczególności chodzi o takie informacje jak:

• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

• przeglądane podstrony,

• czas spędzony na stronie,

• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

• kliknięcia w poszczególne linki,

• ruchy myszką,

• scrollowania strony,

• źródło, z którego przechodzisz na stronę,

• przedział wieku, w którym się znajdujesz,

• Twoja płeć,

• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.

• Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są tej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe nie pozwalają na Waszą identyfikację i nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi, które gromadzimy na temat użytkowników naszej strony, czy naszych klientów. Niemniej jednak, ze względu na rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, w Polityce prywatności zawieramy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania tych informacji. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Wam dostępu do Informacji Anonimowych na Wasz temat, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich przypisać do konkretnego użytkownika. Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala nam na zapewnienie Wam możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie oraz wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych. Informacje Anonimowe są również przetwarzane przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.
Szczegółowe informacje z tym związane znajdziecie w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

5. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Jest kilka takich celów, a ich lista znajduje się poniżej, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Odpowiednie podstawy prawne przetwarzania zostały przyporządkowane poszczególnym celom.

Zapewniamy, że gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

Cele przetwarzania danych osobowych w naszej firmie:

 • Kontakt i obsługa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Kiedy kontaktujecie się z nami za pomocą różnych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory społecznościowe czy chaty, naturalnie przekazujecie nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji. Podanie tych danych jest warunkiem nawiązania kontaktu. Dodatkowo, system komunikacji zapisuje Wasz numer IP, z którego wysyłacie wiadomość. Po zakończeniu komunikacji, Wasze dane są archiwizowane w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.
 • Tworzenie archiwum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu prowadzenia naszej działalności możemy stworzyć cyfrowe archiwa. Te archiwa będą zawierać dane osobowe, które przetworzyliśmy w związku z Wami. Zawartość tych danych może się różnić w zależności od rodzaju danych, które otrzymaliśmy oraz od zakresu uzasadnionego pod kątem potrzeb archiwalnych. W tym przypadku korzystamy z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.
 • Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystanie z naszej strony internetowej może w przyszłości prowadzić do określonych roszczeń z Waszej lub naszej strony. Z tego powodu mam prawo przetwarzać dane osobowe w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów.
 • Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informujemy, że prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach tego procesu posiadamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych, a przetwarzanie tych danych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie i służy ono tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie. Wszelkie wyniki, które wyciągamy za pomocą narzędzi zewnętrznych, nie są przypisane do konkretnych osób.
  Więcej szczegółów na temat używanych przez nas narzędzi znajdziecie w sekcji poświęconej temu zagadnieniu.
 • Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prowadzimy działania marketingowe z pomocą narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach wykorzystywanych narzędzi mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie tych informacji opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na prowadzeniu działań marketingowych przy wykorzystaniu Informacji Anonimowych oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu naszych usług. Z narzędzi, z których korzystamy, możemy odczytać jedynie zbiorcze statystyki i informacje, które nie są przypisane do konkretnych osób.
  Więcej szczegółów dotyczących narzędzi zewnętrznych, z których korzystamy, znajdziecie w sekcji poświęconej temu tematowi.
 • Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na naszej stronie możemy umieszczać elementy (tj.odtwarzacze wideo lub audio, widgety społecznościowe) które są dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia przetwarzają jedynie Informacje Anonimowe. Przetwarzanie tych informacji opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie. Korzystając z tych narzędzi, nie mamy dostępu do innych informacji, a Informacje Anonimowe są przetwarzane jedynie w celu umożliwienia działania dodatkowych funkcji.
  Więcej szczegółów na temat narzędzi, których używamy, znajdziesz w sekcji poświęconej temu tematowi.
 • Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Wasze dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych obowiązków, takich jak rozpatrywanie Waszych żądań dotyczących Waszych danych osobowych. W zakresie przetwarzanych danych kierujemy się potrzebą wykonania obowiązku oraz udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto, w tym przypadku, opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych niezbędnych do wykazania rozliczeń.

6. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Wasze dane będą przetwarzane przez okres, który jest uzasadniony w ramach celu przetwarzania. Okresy przetwarzania będą się różnić w zależności od celu. Nie musisz się martwić, że zakończenie przetwarzania jednego celu oznacza całkowite usunięcie lub zniszczenie Twoich danych, ponieważ dane te mogą być przetwarzane w ramach innych celów, przez okres dla nich wskazany. Usunięcie lub zniszczenie Twoich danych następuje, gdy zakończy się realizacja wszystkich celów lub w innych przypadkach zgodnie z regulacjami RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

• Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;

• Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;

• Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);

• Media społecznościowe – nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w mediach społecznościowych. Są one dostępne w serwisach Facebook, Instagram na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Waszych danych z Facebooka, Instagrama – możecie to zrobić tylko Wy.

• Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Was sprzeciwu;

• Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Was sprzeciwu;

• Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Was sprzeciwu;

• Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Was sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

Jeśli przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie Waszej zgody, możecie ją w każdej chwili wycofać, podejmując odpowiednie działania lub kontaktując się z nami pod podanymi danymi kontaktowymi. Warto jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

7. Kim są odbiorcy danych osobowych?

Współczesna działalność gospodarcza wymaga współpracy z podmiotami zewnętrznymi, a co za tym idzie, przetwarzania danych osobowych. My również wykorzystujemy takie usługi.

W procesie przetwarzania danych osobowych biorą udział zewnętrzni dostawcy usług, takie jak:

• hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;• dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;

• biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;

• kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na moją rzecz usług prawnych;

• obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;

• pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Waszych danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

8. Czy Wasze dane są u nas bezpieczne? W jaki sposób zabezpieczamy Wasze dane?

Dbam o bezpieczeństwo Waszych danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco sprawdzamy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia.

9. Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

Administrator korzystając z usług zewnętrznych dostawców, takich jak Meta, spółki zależne i Google, może przesyłać dane użytkowników do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie są one przechowywane na ich serwerach. Google i Meta zachowują zgodność z RODO poprzez stosowanie certyfikatów lub standardowych klauzul umownych w odniesieniu do swoich usług. Dane użytkownika są przekazywane tylko odbiorcom do których przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę, lub tym którzy zapewniają najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Aktualnie, Google oraz Meta oferują usługi przede wszystkim przez podmioty działające w UE. Zanim skorzysta się z usług, powinno się zapoznać z polityką prywatności tych dostawców, aby uzyskać aktualne informacje na temat ochrony prywatności danych osobowych.

10. COOKIES - czym są i czy z nich korzystamy?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania stron internetowych. Zawierają one informacje dotyczące użytkownika, takie jak preferencje, historię przeglądania, dane logowania, koszyk zakupowy itp. Pliki cookies są używane do ułatwienia korzystania z witryny i zapamiętywania działań użytkownika. Mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych, analitycznych i reklamowych.

Więcej o plikach cookies możecie dowiedzieć się tutaj.

Pliki cookies używamy wyłącznie na podstawie Waszej zgody, chyba że są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną. Pliki, które nie są niezbędne, nie są dostępne, dopóki nie wyrazicie na nie zgody. W czasie pierwszej wizyty na stronie Użytkownik otrzymuje prośbę o zgodę na pliki cookies oraz możliwość ich zarządzania – może zdecydować, które pliki chcesz zezwolić, a które zablokować.

11. Pliki COOKIES - czy możecie je wyłączyć?

Macie możliwość zarządzania plikami cookies w swoich przeglądarkach internetowej. Możecie blokować wybrane lub wszystkie pliki, a także blokować je dla konkretnych witryn. Możecie również usuwać już zapisane ciasteczka i inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują tryb incognito, który usuwa pliki cookies utworzone w tym trybie po zamknięciu okien. Istnieją dodatkowe wtyczki i oprogramowania antywirusowe, które zapewniają kontrolę nad plikami cookies. Nawet narzędzia w Internecie pozwalają na kontrolowanie niektórych rodzajów ciasteczek, szczególnie reklam behawioralnych.

12. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne są używane do zapewnienia poprawnego działania różnych funkcji strony internetowej, takich jak poprawne przesyłanie widocznych formularzy. Pliki te przechowują także informacje o Waszych ustawieniach cookies zdefiniowanych w mechanizmie zarządzania nimi.

13. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdziesz w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

14. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat aktywności Użytkowników na stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

15. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, wykorzystujemy narzędzia od zewnętrznych dostawców, które umożliwiają nam kierowanie reklam do dokładnie określonych grup odbiorców opartych na różnych kryteriach, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, aktywności na naszej stronie. Wszystkie te narzędzia zostały szczegółowo opisane w załączniku do naszej Polityki Prywatności.

16. W jaki sposób możecie zarządzać swoją prywatnością?

W naszej Polityce prywatności w wielu miejscach można znaleźć odpowiedź na pytanie, zależą od opisanych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Mimo to, dla ułatwienia zbieramy te informacje w jednym miejscu. Poniżej przedstawiam listę sposobów zarządzania prywatnością.

• ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
• wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies;
• dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
• tryb incognito w przeglądarce internetowej;
• ustawienia reklamy behawioralnej;
• mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu mojej strony;
• Google Analytics Opt-out;
• Google Ads Settings;
• Facebook Ads Settings.

17. Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa.
Zmiany Polityki prywatności zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 dniach.

Załącznik do Polityki prywatności

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

– Google Ads
Używamy Google Ads, systemu reklamowego firmy Google, który gromadzi informacje o twoich wizytach na stronie, takie jak przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie i przejścia między nimi. Google LLC wykorzystuje pliki cookie do Google Ads, w tym również dane demograficzne i zainteresowania. Te informacje umożliwiają nam dopasowanie reklam do Twojego zachowania i śledzenie skuteczności kampanii reklamowych.

– Piksel Meta
Wykorzystujemy system reklamowy od firmy Meta Platforms Inc., który umożliwia nam wyświetlanie spersonalizowanych reklam z wykorzystaniem Piksela Meta. Dzięki temu narzędziu przekazujemy informacje o Twojej aktywności na naszej stronie do systemu Meta, jednak posiadamy tylko anonimowe dane. W ten sposób możemy lepiej dostosować reklamy do Twojego zachowania i śledzić skuteczność kampanii reklamowych. Meta Platforms Inc. może łączyć informacje z Piksela Meta z innymi danymi ze źródeł takich jak Facebook i Instagram, a wykorzystywać je do celów marketingowych, o czym więcej możesz przeczytać na stronie ich polityki prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Nad swoimi ustawieniami prywatności na Facebooku możesz też samodzielnie zapanować.

Ta strona korzysta z plików cookies. Wchodząc na nią, zgadzasz się na to. Ustawienia cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Możesz je też usunąć. Więcej informacji